Termeni si conditii

SITE-ul smsalert.mobi, denumit in continuare “SMSAlert”, este administrat de societatea comerciala XELANDRU SOFTWARE SRL (denumita in continuare «SMSAlert» sau «Compania») cu sediul în strada Vitioara 48, ap 20, Bucuresti Secto 3, Romania, avand Cod Unic de Inregistrare RO45962641, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7086/14.04.2022

SMSAlert isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment CONTINUTUL SITE-ului, precum si Termene si Conditiile de Utilizare (denumit in continuare «Termene si Conditii», notificand in prealabil CLIENTUL prin afisarea pe SITE a unui mesaj sau prin transmiterea unui e-mail sau SMS, dupa caz.

Prezentul DOCUMENT Termene si Conditii se aplica relatiei contractuale dintre SMSAlert si clientii sai, persoane juridice sau persoane fizice, astfel cum acesta este publicat la acel moment pe SITE.

 1. Definitii

CONTINUT are urmatoarea definitie reprezentand:

 • toate informatiile de pe SITE sau de pe paginile de Facebook si respectiv LinkedIn ale SMSAlert, care pot fi vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (laptop, smart-phone sau tableta);
 • platforma SMSAlert prin intermediul careia este prestat serviciul comercializat;
 • CONTINUTUL oricarui e-mail trimis de catre SMSAlert CLIENTILOR sai prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat al SMSAlert unui CLIENT, conform informatiilor de contact, specificate sau nu de catre acesta din urma;
 • informatii legate de SERVICIILE si/sau tarifele practicate de SMSAlert intr-o anumita perioada;
 • informatii legate de SERVICIILE si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care SMSAlert are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
 • date referitoare la compania SMSAlert, sau alte date privilegiate ale acesteia.

CLIENT – Persoana fizica sau persoana juridica cu care SMSAlert a incheiat cel putin un contract de prestare servicii;

CONTRACT LA DISTANTA – conform legii, reprezinta orice contrat incheiat intre SMSAlert si CLIENT fara prezenta fizica simultana a celor doua parti, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul, si care este supus unor cerinte de informare ale CLIENTULUI de catre SMSAlert, inainte de producerea efectelor contractului incheiat;

COMANDA – un document electronic sau fizic, ce intervine ca forma de comunicare intre SMSAlert si CLIENT prin care acesta din urma isi exprima intentia de a achizitiona anumite SERVICII efectuand plata acestora. Orice comanda efectuata prin mijloace electronice prin intermediul SITE-ului, va fi considerata un contract valid, cu exceptia cazului in care partile stabilesc altfel. Comanda scrisa pe format fizic va constitui parte din contractul de servicii incheiat intre Client si SMSAlert.

CONFIRMAREA COMENZII – reprezinta confirmarea scrisa primita de catre CLIENTUL care a plasat o comanda prin intermediul platformei SMSAlert, si care contine detaliile comenzii plasate cu privire la condiitiile serviciilor comandat(e) si a pretului achitat in functie de modalitatea de plata agreata. Confirmarea comenzii reprezinta din punct de vedere legal, momentul incheierii contractului dintre SMSAlert si CLIENT;

CONT – daca este cazul, termenul defineste profilul CLIENTULUI, astfel cum este creat de catre SMSAlert prin intermediul sistemului integrat utilizat de acesta, care include datele de identificare furnizate de catre CLIENT. Contul poate fi creat de SMSAlert in vederea administrarii relatiei contractuale dintre acesta si CLIENT si nu presupune inregistrarea pe SITE, sau poate fi o inregistrare unica pe SITE prin nume de utilizator si parola.

DOCUMENT – prezentele Termene si Conditii de Utilizare a serviciilor SMSAlert;

LEGEA TELECOMUNICATIILOR – Legea nr. 239/2005, Legea 365/2002, Legea 506/2004, Directiva 2000/31/CE, Directiva 2006/24/CE, Directiva 2009/140/CE, Directiva 2009/136/CE, etc.

LEGEA PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Pana la data de 25.05.2018 se va aplica la nivel local Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmand ca din data de 25.05.2018, sa intre in vigoare Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD).

SERVICIU SMS prin API – un sistem pentru transmiterea si receptia automata a mesajelor disponibile in format electronic, cu ajutorul website-ului accesibil de pe internet sub adresa URL smsalert.mobi.

PRESTAREA SERVICIILOR DE COMUNICARE ELECTRONICA – realizarea serviciilor fara prezenta simultana a celor doua parti (de la distanta) prin transferul unor date si informatii la solicitarea CIENTULUI, unde transmiterea si receptionarea informatiilor sau a datelor este efectuata prin mijloace electronice, incluzand compresia digitala si stocarea datelor trimise si receptionate;

MIJLOACE DE COMUNICARE ELECTRONICA –  reprezinta totalitatea solutiilor tehnice, incluzand componentele de teleinformare ale instrumentelor software interconectate cu acestea, ceea ce permite comunicarea la distanta prin utilizarea transmisiei de date intre sistemele de teleinformare, in special agenda electronica.    

MESAJ DE TIP «SMS» – text sau mesaj binar cu specificatii punctual definite in retelele GSM, avand limitari din punct de vedere al numarului de caractere.

MESAJE DE TIP “PUSH NOTIFICATIONS” – sunt mesaje sau informari transmise unor aplicatii pe platforme cum ar fi Android, iOS, Windows si altele. Mesajele sau informarile de tip «push notifications» sunt transmise prin intermediul unor servicii precum Apple Push Notification Service (APNS, Google Cloud Messaging (GCM), Windows Push Notifications Services (WNS) sau alte servicii similare.

SERVICIU – seviciul de transmitere al mesajelor comerciale de tip SMS (SMS Marketing), prin intermediul platformei integrate a SMSAlert, care functioneaza in regim SaaS (Software as a Service).

TRANZACTIE – incasare sau rambursare a unei sume rezultata ca urmare a prestarii unui serviciu de catre SMSAlert CLIENTULUI.

WEBSITE / SITE – reprezinta SITE-ul localizat la adresa smsalert.mobi sau alte asemenea adrese URL pe care SMSAlert le poate indica sau folosi in timp, precum si toate domeniile SMSAlert.mobi si subdomeniile acestora, incluzand dar fara a se limita la website-ul disponibil publicului larg si la paginile din retelele de socializare utilizate de companie.

 1. General

2.1. Prin utilizarea SITE-ului/CONTINUT-ului/SERVICIU-lui, CLIENTUL este direct responsabil pentru consecintele care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, CLIENTUL raspunde pentru orice dauna materiala, intelectuala, electronica sau de orice alta natura produsa SITE-ului, CONTINUT-ului, SERVICIU-lui, SMSAlert sau oricarui tert cu care SMSAlert are incheiat un contract valabil, in conformitate cu legislatia in vigoare.

2.2. In cazul in care CLIENTUL nu este de acord si/sau nu accepta si/sau isi revoca acceptul manifestat pentru prezentul DOCUMENT:

 • 2.2.1. Acesta (poate) renunta la: accesul la SITE/CONTINUT, alte servicii sau produse oferite in viitor de SMSAlert prin intermediul SITE-ului, primirea newslettere-lor/alertelor de orice fel daca este cazul si/sau comunicarilor din partea SMSAlert de orice natura (posta electronica, apel telefonic, SMS etc).
 • 2.2.2. SMSAlert va limita accesul la toate informatiile care fac referire la CLIENT din baza sa de date fara a continua prelucrarea acestora si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta. SMSAlert va retine datele cu caracter personal ale CLIENTULUI (persoana fizica) in baza sa de date pentru accesarea in viitor a acestora in scop de marketing, in scop de arhivare sau in scop statistic, exclusiv cu acordul prealabil al CLIENTULUI sau la solicitarea expresa a acestuia. Datele cu caracter personal ale CLIENTULUI (persoana fizica) vor fi sterse in urma unei solicitari exprese trimise de acesta in scris prin folosirea informatiilor de contact existente pe SITE, insa numai dupa evaluarea de catre SMSAlert a solicitarii adresate, in conformitate cu normele interne si cu legislatia in vigoare.

2.3. Renuntarea sau revocarea acceptului acordat de catre CLIENT documentului Termene si Conditii conform art. 2.2, nu reprezinta renuntarea la conditiile contractului incheiat intre acesta din urma si SMSAlert. CLIENT-ul poate renunta la prestarea serviciilor aflate in curs de desfasurare in conformitate cu contractul incheiat bilateral, in conditiile acestui contract. Prezentul DOCUMENT este accesoriu contractului care care caracter special in relatia dintre parti si va prevala fata de termenele si conditiile prezentului DOCUMENT.

2.4. CLIENTUL (persoana fizica) poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord si/sau de a accepta DOCUMENTUL, in forma disponibila in acel moment.

2.5. Pentru a-si exercita dreptul prevazut la art. 2.4, CLIENTUL poate contacta SMSAlert, sau poate sa foloseasca legaturile din CONTINUTUL accesat pe SITE-ul SMSAlert destinate acestui scop.

2.6. CLIENTUL nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea DOCUMENT-ului pana in momentul in care acesta va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de SMSAlert. Prezentul articol nu contravine dispozitiilor referitoare la dreptul de retragere al consimtamantului CLIENTULUI (persoana fizica) din contractul la distanta incheiat cu SMSAlert.

2.7. In cazul in care CLIENTUL a achitat contravaloarea serviciilor prestate, inainte de prestarea efectiva a acestora de catre SMSAlert, CLIENTUL poate indica motivele renuntarii, urmand a stabili impreuna cu SMSAlert modalitatea optima de solutionare a respectivei situatii. Dispozitiile contractului de prestari servicii incheiat intre parti se va aplica in conformitate.

2.8. Acest SITE este adresat CLIENTILOR presoane juridice aflate pe teritoriul Romaniei sau al Uniunii Europene, precum si CLIENTILOR persoane fizice care au implinit cel putin 18 ani, si care nu au fost suspendati sau inlaturati de catre SMSAlert, indiferent de motivul suspendarii sau al inlaturarii. Devenind CLIENT, SMSAlert va considera ca persoana intruneste conditiile susmentionate.

2.9. Prin utilizarea SITE-ului SMSAlert de catre minori, reperezentantii legali ai acestora, isi exprima acordul la aceasta utilizare si consimt la respectarea prezentelor termene si conditii in numele minorilor, incepand cu data primei utilizari a website-ului de catre minor. SMSAlert comercializeaza servicii care pot fi achizitionate de catre minori prin aceesarea SITE-ului, cu respectarea prevederilor din Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD). SMSAlert poate comercializa sau incasa contravaloarea unor servicii destinate minorilor, achizitionate tot de catre acestia.

 1. Continut

3.1. CONTINUTUL, astfel cum este definit mai sus, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau CONTINUT multimedia prezentate pe SITE, sunt proprietatea exclusiva a SMSAlert sau a administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

3.2. CLIENTULUI nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui CONTINUT in orice alt context decat cel original intentionat de SMSAlert, includerea oricarui CONTINUT in afara SITE-ului, indepartarea insemnelor care reprezinta dreptul de autor al SMSAlert asupra CONTINUT-ului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea CONTINUTULUI, in lipsa acordului exprimat in mod expres de catre SMSAlert sau de catre administratorul acestuia.

3.3. Orice CONTINUT la care CLIENTUL are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta prevederilor prezentului DOCUMENT, in cazul in care CONTINUTUL nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre SMSAlert si acesta, care poate deroga in tot sau in parte de la prevederile prezentului DOCUMENT, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea SMSAlert cu referire la acel CONTINUT.

3.4. CLIENTUL poate copia, transfera si/sau utiliza CONTINUT numai in scopuri personale sau non-comerciale, precum si in relatie directa cu SMSAlert, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile prezentului DOCUMENT si cu legislatia in materie si numai cu acordul scris prealabil al SMSAlert.

3.5. In cazul in care SMSAlert confera CLIENTULUI sau altui tert interesat, dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit CONTINUT, la care acesta are sau poate obtine acces, dreptul de utilizare se extinde numai asupra acelui CONTINUT sau parti ale acestuia, atata timp cat CONTINUTUL sau partile acestuia exista si numai in cadrul perioadei definite in acord si in limitele acordului. Existenta unui acord de utilizare incheiat in mod expres de catre SMSAlert cu un tert sau CLIENT, nu reprezinta un angajament contractual din partea SMSAlert pentru respectivul tert sau CLIENT care obtine acces la CONTINUT sau la anumite sectiuni ale SITE-ului, in sensul in care SMSAlert are dreptul de a modifica, actualiza sau completa in orice mod si in orice moment SITE-ul sau oricare dintre sectiunile acestuia, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun CONTINUT transmis catre CLIENT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare a SITE-ului nu constituie o obligatie contractuala din partea SMSAlert si/sau al unui angajat al acesteia care a mijlocit transferul de CONTINUT (daca este cazul).

3.7. Este interzisa orice utilizare a CONTINUTULUI de pe SITE in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul DOCUMENT sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista. Incalcarea prezentei sectiuni, confera dreptul SMSAlert de a intreprinde masurile legale care se impun impotriva utilizarii nepermise a CONTINUTLUI, in vederea repararii potentialelor prejudicii materiale si de imagine aduse SMSAlert.

3.8. Postarea de catre dumneavoastra pe paginile web administrate de catre SMSAlert, nu constituie o derogare a SMSAlert de la un drept asupra sau in legatura cu aceste pagini (spre exemplu pagina de Facebook sau LinkedIn a companiei SMSAlert). In afara celor acordate in mod expres in prezentul document, nu dobanditi niciun drept, titlu sau interes asupra sau in legatura cu SITE-ul sau cu paginile web administrate de catre companie.

3.9. Toate programele si platformele software utilizate in acest SITE, CONTINUTUL si elaborarea acestuia precum si softul in totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice alta utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afisarea sau executarea CONTINUTULUI acestui SITE nu este permisa fara obtinerea consimtamantului prealabil scris al SMSAlert si/sau a administratorului acestuia.

3.10. CONTINUTUL poate fi modificat oricand de catre SMSAlert, imaginile, design-ul, textul, grafica, logourile, clipurile audio/video precum si alte aspecte legate de SITE si respectiv de CONTINUT avand caracter de sugestie de prezentare.

 

 1. Drepturile de proprietate Intelectuala 

4.1. CONTINUTUL SITE-ului, respectiv imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate, este in totalitate proprietatea SMSAlert si a furnizorilor autorizati ai acestuia in confomitate cu Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.

4.2. SMSAlert poate oferi CLIENTULUI, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisa, un anumit CONTINUT al SITE-ului. Acest acord se aplica strict pentru CONTINUTUL sau partile de CONTINUT definite, pe o perioada stabilita in acord si doar pentru persoana/persoanele carora li s-a permis utilizarea acestui CONTINUT, fara a putea utiliza alte sectiuni ale SITE-ului. Utilizarea pe SITE a oricarui nume de marca inregistrata nu constituie reclama pentru compania respectiva. Compania SMSAlert nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi invinuita pentru pagubele aparute prin folosirea CONTINUTULUI existent pe SITE.

 1. Contact

5.1. SMSAlert publica pe SITE, datele de identificare si contact, actualizate spre informarea CLIENTILOR.

5.2. Prin utilizarea platformei SMSAlert sau al link-urilor existente in acelasi scop pe SITE, CLIENTUL permite companiei SMSAlert sa il contacteze prin orice mijloc disponibil si mutual agreat, exclusiv in scopul comercial declarat si in vederea realizarii acestui scop, inclusiv prin accesarea mijloacelor electronice, respectiv posta electronica (e-mail) sau telefon mobil (apel telefonic, SMS), in masura in care aceste date sunt oferite de catre CLIENT.

5.3. Accesarea partiala sau integrala a platformei SMSAlert nu reprezinta in niciun fel un angajament din partea companiei de a contacta CLIENTUL, ci numai o optiune a acesteia.

5.4. Accesarea SITE-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate SMSAlert se realizeaza in mod electronic, telefonic, sau prin orice alt mod de comunicare disponibil CLIENTULUI. Astfel, SMSAlert va obtine acordul prealabil al CLIENTULUI, pentru primirea din partea SMSAlert a informatiilor si sau a notificarilor avand ca scop marketingul direct in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail, SMS sau prin anunturi pe SITE.

5.5. SMSAlert isi rezerva dreptul de a nu raspunde solicitarilor de orice natura, care nu au legatura cu produsele/SERVICIILE prezente pe SITE sau cu un contract incheiat cu un CLIENT, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS, etc).

 1. Newslettere si alerte

6.1. In momentul in care CLIENTUL (persoana fizica) acceseaza SERVICIILE sau produsele SMSAlert prin intermediul SITE-ului, va vom solicita exprimarea acordului prealabil cu privire la primirea de newslettere si/sau alerte din partea SMSAlert, transmise prin posta electronica (e-mail) si/sau prin telefon (apel telefonic, SMS). Optiunea cu privire la acordul emis de catre CLIENT (persoana fizica) poate fi modificata in orice moment, cu respectarea prevederilor art. 6.3.

6.2. Datele preluate de la CLIENT (persoana fizica), in scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot fi folosite de catre SMSAlert in limitele Politicii de confidentialitate si a acordului prealabil exprimat de catre CLIENT.

6.3. Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de catre dumneavoastra se poate exprima in orice moment prin:

 • 6.3.1. folosirea legaturii special destinate din cadrul CONTINUT-ului oricaror newslettere si/sau alerte primite sau apeland numarul de telefon +40 771 660 189 sau contactandu-ne prin intermediul adrfesei de e-mail  contact@SMSAlert.mobi;
 • 6.3.2. folosirea optiunilor disponibile in CONTUL de CLIENT (daca este cazul), pentru modificarea acceptului sau primirii de newslettere si/sau alerte;
 • 6.3.3. contactarea SMSAlert, utilizand instrumentele disponibile pe SITE la sectiunea “Contact”.

6.4. Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor nu implica renuntarea la acceptul acordat in general pentru prevederile prezentului DOCUMENT.

6.5. SMSAlert isi rezerva dreptul de a selectiona CLIENTUL (persoana fizica) care si-a exprimat anterior acordul de a primi newsletter si/sau alerte, cat si dreptul de a elimina justificat din baza sa de date orice CLIENT, fara nici un angajament ulterior din partea SMSAlert. In acest caz, CLIENTUL se poate adresa SMSAlert pentru a primi justificarile necesare in legatura cu orice decizie si/sau actiune intreprinsa in sensul prezentului articol sau va primi o informare cu privire la masurile intreprinse de SMSAlert si motivatia acestora.

6.6. SMSAlert nu va include in newslettere si/sau alertele transmise CLIENTULUI, nici un alt fel de material publicitar sub forma de CONTINUT care sa faca referire la vreun tert care nu este partener al SMSAlert, la momentul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor.

 1. Politica de confidentialitate

Prin utilizarea SITE-ului, prevederile Politicii de Confidentialitate a SMSAlert va sunt aplicabile. Inainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin orice mijloace, vi se va solicita in mod expres sa cititi si sa acceptati aceasta politica.

Accesarea Politicii de Confidentialitate a SMSAlert este dsponibila .

 1. Serviciile SMSAlert

8.1 SMSAlert ofera urmatoarele :

 • Mesagerie mobila de tip SMS (Short Message Text) prin intermediul platformei SMSAlert.mobi impreuna cu aplicatia disponibila pe Android sau modemul 4G fizic oferit in custodie.
 • Mesagerie te tip P2P (peer to peer) prin intermediul aplicatiilor terte WhatsApp, Telegram, Viber, RCS
 • Transmiterea mesajero lor recurente de genul SMS-urilor aniversare, remindere (programari, plata facturi, etc.) si alte mesaje periodice;
 • Transmiterea notificarilor si alertelor pentru prezentarea ofertelor, a statusului comenzilor plasate, in timp real;
 • 2FA pentru transmiterea codurilor de verificare prin care permiteti clientilor sa se autentifice rapid si in siguranta pentru utilizarea serviciilor;
 • 2 WAY SMS, este un serviciu prin intermediul caruia destinatarii mesajelor transmise de CLIENT prin intermediul SMSAlert, pot raspunde la mesajele primite (se pot inscrie rapid in concursuri, campanii, sondaje, se pot abona la comunicarile comerciale – newsletters).
 • SMS2EMAIL, SMS2EMAIL, este un seriviciu prin intermediul caruia mesajele SMS pot fi trimise printr-un email sau inaintate catre email;

8.2 Nu sunt acceptate, urmatoarele tipuri de campanii SMS sau mesaje prin apllicatii terte, fara a se limita doar la acestea: campanii pentru servicii concurente operatorilor de telefonie mobila; campanii cu continut electoral sau politic; campanii pentru publicitate electorala sau politica; campanii SMS cu caracter adult; campanii SMS cu caracter ilegal sau imoral.

8.3 Nu este acceptata trimiterea mesajlor catre destinatari in scopuri de marketing fara ca acestia sa fie prealabil de acord si fara a pune la dispozitie o modalitate de dezabonare.

Serviciile SMSAlert nu sunt destinate si nu pot fi utilizate in legatura (i) cu 112 sau cu alte servicii de urgenta, siguranta publica sau similare sau (ii) ca inlocuitor pentru orice servicii de telefonie primara de exemplu, telefoane fixe sau mobile utilizate pentru contactarea serviciilor de urgenta. CLIENTUL recunoaste ca furnizorii SMSAlert si SMSAlert nu au nicio responsabilitate de a conecta orice apeluri la 112 la o centrala publica de raspuns la apelurile formate pentru situatii de urgenta.

8.1. Accesul la SERVICIU

 • 8.1.1. Accesul la SERVICIU este permis oricarui CLIENT direct de pe SITE-ul smsalert.mobi.
 • 8.1.2. Pentru a i se permite accesul la SERVICIU, CLIENTUL va trebui sa acceseze platforma SMSAlert disponibila in regim Software as a Service (SaaS), avand functionalitatile prezentate in cadrul art. 9.
 • 8.1.3. SMSAlert isi rezerva dreptul de a restrictiona sau exclude accesul CLIENTULUI la SITE, la SERVICIILE aferente si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, precum si de a sterge sau restrictiona Contul acestuia, in limitele legii, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii pe SITE, accesul si existenta Contului CLIENT-ului ar putea prejudicia sau prejudiciaza in vreun fel SMSAlert, CLIENTII sau partenerii colaboratori ai companiei. Orice actiune de restrictionare sau excludere a unui CLIENT se va efectua cu respectarea prevederilor art. 6.5.
 • 8.1.4. Un CLIENT poate accesa serviciul pentru a-l utiliza in acord cu interesele sale si conform contractului incheiat cu SMSAlert. Este interzisa partajarea accesului la serviciu intre mai multi CLIENTI, care nu au o relatie contractuala cu SMSAlert.
 • 8.1.5. In situatia in care SMSAlert constata neregularitati si/sau incalcari de orice fel ale prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea in orice fel a activitatii companiei, SMSAlert isi rezerva dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restrictiona, suspenda sau exclude accesul CLIENTULUI la CONTINUT sau SERVICIU, cu respectarea prevederilor art. 6.5 cu privire la notificarea CLIENTULUI.
 1. Avantajele si functionalitatile platfomei SMSAlert

Descrierea amanuntita a avantajelor si a functionalitatilor platformei SMSAlert, poate fi accesata si reprezinta varianta actualizata a avantajelor si a functionalitatilor platformei SMSAlert.

 

 1. Modalitati de plata

10.1 Pentru achizitionarea SERVICIILOR prestate de SMSAlert, punem la dispozitia CLIENTILOR urmatoarele modalitati de plata, disponibile:

 • SMSAlert poate publica pe SITE si/sau pe paginile sale de Facebook si LinkedIn, informatii despre SERVICIILE prestate si/sau oferte speciale practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert colaborator cu care SMSAlert are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada.
 • Preturile vor fi afisate in EUR la fel si reducerile de pret si nu contin TVA, iar moneda de referinta pentru calculul, plata si facturarea produselor comandate, va fi moneda locala RON.
 • In eventualitatea plasarii unei comenzi folosind un card in moneda EUR sau o alta moneda internationala, banca emitenta a cardului dumneavoastra poate opera conversia in RON a sumei achitate pentru serviciile accesate/achizitionate de pe SITE, existand posibilitatea ca banca dumneavoastra sa perceapa un comision de schimb valutar. Astfel, va revine obligatia de a va informa cu privire la existenta unui astfel de comision inainte de a plasa o comanda pe SITE in prinvinta prezentelor conditii. SMSAlert nu este raspunzatoare pentru lipsa de informare a CLIENTILOR sai. Pentru clarificare, in cazul platilor online, SMSAlert nu este/nu poate fi facuta responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de CLIENT, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai CLIENTUL.
 • Facturarea serviciilor de catre SMSAlert se face exclusiv in RON. In cazul in care plata se efectueaza prin card bancar, SMSAlert va debita contul curent al CLIENTULUI cu sumele reprezentand contravaloarea serviciilor comandate/utilizate. SMSAlert poate factura si persoane fizice, la solicitarea expresa a acestora, SITE-ul fiind adresat atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.
 • SMSAlert poate denunta unilateral comanda efectuata de catre CLIENT, in urma unei notificari prealabile adresate acestuia, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:
  • 10.6.1. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului CLIENTULUI, a tranzactiei, in cazul platii online;
  • 10.6.2. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de SMSAlert (daca este cazul), in cazul platii online;
  • 10.6.3. datele furnizate de catre CLIENT, pentru accesarea serviciilor SMSAlert, sunt incomplete conducand la imposibilitatea prestarii serviciului, sau sunt incorecte;
  • 10.6.4. activitatea CLIENTULUI pe SITE poate si/sau produce daune de orice natura, sau prejudiciaza in orice fel SMSAlert si/sau partenerii acestuia;
  • 10.6.5 realizarea a mai mult de doua incercari de accesare a platformei/prestare a serviciului consecutive, esuate.
 1. Anulare, refuz, a prestarii serviciilor cu discount

11.1 In cazul anularii de catre CLIENT a prestarii serviciului achizitionat cu discount, discountul acordat de SMSAlert fie va putea fi retinut din valoarea care trebuie returnata, fie

11.2 In cazul in care o comanda la care s-a aplicat un discount este anulata, respinsa sau suma achitata de CLIENT este rambursata integral, CLIENT-ului i se va returna integral suma platita iar oferta persoanlizata de care a beneficiat isi pierde valabilitatea.

 1. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD)

12.1 SMSAlert respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si prevederile Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului General privind Protectia Datelor (RGPD) respectiv dupa data de 25.05.2018, SMSAlert va respecta prevederile acestui Regulament integrand prevederile acestuia in activitatea sa comerciala, Legea 677/2001 urmand a fi abrogata de drept. Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile in continuare incepand cu data de 25.05.2018.

12.2.  Avand in vedere ca protectia datelor cu caracter personal ale persoanelor reprezinta o preocupare continua pentru SMSAlert in calitatea sa de parte terta in contractele incheiate cu CLIENTII sai, in vederea respectarii drepturilor persoanelor fizice cu care CLIENTII sai interactioneaza in calitate de Operatori de date cu caracter personal, in continuare este reglementata relatia contractuala dintre SMSAlert si CLIENTII sai, cu privire la legislatia aplicabila in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

12.3 In conformitate cu RGPD, SMSAlert detine calitatea de parte terta in relatie cu CLIENTUL, actionand ca intermediar intre CLIENT si clientii acestuia – destinatari ai serviciilor SMSAlert, acesta din urma punand la dispozitia CLIENTILOR sau platforma (mijlocele) de transmitere a SMS-urilor in scop de marketing si publicitate, solicitand un numar limita de informatii care nu sunt considerate date cu caracter personal in acceptiunea RGPD. Aceste informatii sunt introduse de catre CLIENT, iar SMSAlert nu controleaza, analizeaza, gestioneaza, interpreteaza, respectiv nu prelucreaza in niciun fel datele transmise de CLIENT si care ajung la destinatarii SMS-urilor. Informatiile din baza de date a CLIENTULUI, necesare pentru prestarea de catre SMSAlert a serviciilor contractate de catre CLIENT sunt stocate in scop probator, pe o perioada limitata conform procedurilor interne ale SMSAlert, ulterior fiind sterse definitiv, fara mentinerea unor copii sau back-up-uri.

12.4. In calitate de parte terta conform RGPD, SMSAlert isi desfasoara activitatea de prelucrare a informatiilor puse la dispozitia sa de catre CLIENT, sub autoritatea acestuia din urma, care isi asuma intreaga responsabilitate fata de clientii sai persoane fizice, destinatari ai SMS-urilor transmise prin intermediul plaformei SMSAlert. SMSAlert efectueaza operatiuni de prelucrare exclusiv la cererea operatorului de date personale, respectiv a CLIENTULUI, asadar SMSAlert nu controleaza continutul textelor transmise si nu isi asuma responsabilitatea pentru orice pierderi directe sau indirecte suferite de catre CLIENT ca urmare a transmiterii de catre SMSAlert a mesajelor in scop de marketing si publicitate.

 1. Frauda

13.1. SMSAlert nu solicita CLIENTULUI sau, prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

13.2. CLIENTUL isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea catre orice tert, a datelor sale confidentiale.

13.3. SMSAlert declina orice responsabilitate, in situatia in care CLIENTUL este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care pretinde ca este reprezentant al SMSAlert sau ca reprezinta interesele SMSAlert.

13.4. CLIENTUL va informa SMSAlert asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact afisate pe SITE.

13.5. SMSAlert nu promoveaza SPAM-ul. Orice CLIENT care a furnizat explicit adresa sa de email pentru primirea comunicarilor comerciale de tip newsletter, poate opta pentru revocarea acordului sau fie din contul de CLIENT (daca este cazul) aferent acestei adrese de e-mail, fie cu indeplinirea conditiilor mentionate la art. 6.3. din prezentul document.

13.6. Comunicarile realizate de catre SMSAlert prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) contin date de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii CONTINUTULUI.

13.7. Urmatoarele scopuri, odata atinse, vor fi considerate tentativa de fraudare a SITEULUI/CONTINUTULUI al SMSAlert, aceasta din urma rezervandu-si dreptul de a pune in miscare urmarirea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa atinga, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • 13.7.1. accesarii datelor de orice tip ale altui CLIENT prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda;
 • 13.7.2. alterarii sau modificarii CONTINUT-ului paginilor de Facenbook sau LinkedIn ale companiei SMSAlert precum si a SITE-ului sau oricarei corespondente expediate prin orice modalitate de catre SMSAlert catre CLIENTII sai;
 • 13.7.3. afectarea performantelor serverului/serverelor pe care ruleaza SITE-ul si platforma SMSAlert;
 • 13.7.4. accesarii sau divulgarii oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, a CONTINUTULUI expediat prin orice mijloc de catre SMSAlert catre CLIENTUL sau, atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al CONTINUTULUI.
 • 13.7.5. furnizarea informatiilor false sau neclare la inregistrare sau ulterior inregistrarii din zona de profil;
 1. Limitare de responsabilitate

14.1. SMSAlert nu poate fi tinuta responsabila in nici un fel in fata niciunui CLIENT care utilizeaza SITEUL sau CONTINUTUL, altfel decat in limita articolelor ce constituie Termene si Conditii.

14.2. In cazul in care un CLIENT considera ca un CONTINUT expediat prin orice mijloc de catre SMSAlert aduce atingere in orice mod drepturilor de copyright sau a altor drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii SMSAlert, prin accesarea informatiilor de contact, astfel incat aceasta din urma sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza.

14.3. SMSAlert nu garanteaza CLIENTULUI accesul la SITE sau la SERVICIU, in lipsa parcurgerii de catre acesta din urma a etapelor de inregistrare/accesare a serviciului de pe SITE.

14.4. SMSAlert nu raspunde de CONTINUTUL, calitatea sau natura altor SITE-uri la care se ajunge prin legaturi din CONTINUT, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele SITE-uri, raspunderea o poarta integral proprietarii acestora.

14.5. In functie de situatie, ca regula, SMSAlert este exonerata de orice culpa, in cazul utilizarii SITE-ului si/sau al CONTINUT-ului transmis catre CLIENT, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul SITE-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al SMSAlert, atunci cand aceasta utilizare a CONTINUTULUI poate sau produce pagube de orice natura CLIENTULUI avand in vedere incompatibilitatea tehnologica a acestuia din urma si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de CONTINUT.

14.6. SMSAlert nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca SERVICIUL va fi potrivit cerintelor CLIENTULUI sau ca va fi acordat neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel.

14.7. SMSAlert nu poate fi tinuta responsabila in cazul in care clientul prin utilizeaza serviciilor oferite i se suspenda / blocheaza modalitatea de transmitere a mesajelor prin orice mediu pus la dispozitie de catre SMSAlert.

 1. Forta majora si cazul fortuit

15.1. Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, nici una din partile unui contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii revin in baza contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora.

15.2. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat, va aduce la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

15.3. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul o impiedica sa o duca la bun sfarsit.

15.4. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract fara ca vreuna dintre acestea sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

15.5. Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar in limitele art. 12.3 aplicabil SMSAlert.

 1. Litigii

16.1. Prin vizualizarea/accesarea SITE-ului si/sau al oricarui CONTINUT trimis de catre SMSAlert CLIENTULUI prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta trebuie sa citeasca si accepte prevederile DOCUMENT-ului “Termene si Conditii”.

16.2. Orice disputa cu referire la prezentele Termene si Conditii care ar putea sa apara intre CLIENT si SMSAlert se va rezolva pe cale amiabila, partile depunand toate diligentele necesare in acest sens.

16.3. Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apara intre CLIENT si SMSAlert sau partenerii sai, se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de catre un mediator autorizat si agreat de ambele parti aflate in disputa, iar in cazul in care medierea nu rezolva/solutioneaza disputa, litigiul va fi deferit instantelor competente din Bucuresti, in conformitate cu legile romane in vigoare.

16.4. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

16.5. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana.

 1. Dispozitii finale

17.1. SMSAlert isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale SITE-ului/structurii acestuia/SERVICI-ului precum si orice CONTINUT fara notificare prealabila a CLIENTULUI.

17.2. In limita prevederilor Termene si Conditii, SMSAlert nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe SITE din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari, etc., care nu sunt facute de catre administratorul SITE-ului.

17.3. SMSAlert isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a SITE-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

 1. Feedback

18.1. In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu SMSAlert, va rugam sa ne contactati apeland numarul de telefon +40 771 660 189 sau contactandu-ne prin intermediul adresei de e-mail contact@SMSAlert.mobi;

18.2. Orice comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicari sau informatii despre sau referitoare la SITEUL sau SERVICIILE SMSAlert, functionalitatea sau imbunatatirea acestora vor deveni si vor ramane proprietatea SMSAlert, de la data transmiterii acestora catre SMSAlert, pe orice cale de comunicare.

Ultima modificare: 10 Octombrie 2023